Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Ngọc Lân

Trường:

GVHD: TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu du lịch biển Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Sơ đồ tổ chức hệ thống vườn Quốc gia của Việt Nam

4-Phân tích lịch sử hình thành và phát triển vườn Quốc gia

5-Sơ đồ cơ cấu và phân khu chức năng

6-Ý tưởng thiết kế

7-Quy hoạch sử dụng đất

8-Thiết kế cảnh quan không gian đô thị

9-Thiết kế chi tiết cho 1 khu vực

(bnt)

Date published: 23.05.2014 | 08:48
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu du lịch biển Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Phạm Ngọc Lân

Trường:

GVHD: TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm

Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết 1/2000 khu du lịch biển Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ

2-Phân tích hiện trạng và hướng tiếp cận

3-Sơ đồ tổ chức hệ thống vườn Quốc gia của Việt Nam

4-Phân tích lịch sử hình thành và phát triển vườn Quốc gia

5-Sơ đồ cơ cấu và phân khu chức năng

6-Ý tưởng thiết kế

7-Quy hoạch sử dụng đất

8-Thiết kế cảnh quan không gian đô thị

9-Thiết kế chi tiết cho 1 khu vực

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]