Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Bùi Đức Trọng

Trường:

GVHD: TS. KTS. Nguyễn Tuyết Nga

Tên đồ án: Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu du lịch văn hóa đền thờ Trần Hưng Đạo

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Tổ chức không gian các khu chức năng

3-Phân tích các dạng bố cục đền  

4-Mặt bằng tổng thể và phân tích phương án chọn

5-Tổ chức giao thông trong đền

6-Chi tiết hoa văn và phương pháp cách điệu hoa văn

(bnt)

Date published: 21.05.2014 | 21:51
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải ba – Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu du lịch văn hóa đền thờ Trần Hưng Đạo

Giải ba giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Bùi Đức Trọng

Trường:

GVHD: TS. KTS. Nguyễn Tuyết Nga

Tên đồ án: Tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị khu du lịch văn hóa đền thờ Trần Hưng Đạo

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Tổ chức không gian các khu chức năng

3-Phân tích các dạng bố cục đền  

4-Mặt bằng tổng thể và phân tích phương án chọn

5-Tổ chức giao thông trong đền

6-Chi tiết hoa văn và phương pháp cách điệu hoa văn

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]