Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Lê Thanh Luân

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Toàn Thắng

Tên đồ án: Nhóm nhà ở cao tầng thương mại văn phòng Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

3-Phối cảnh tổng thể

(bnt)

Date published: 17.05.2014 | 23:44
Available in Ebook
Giải thưởng Loa Thành
0 EP

Giải Loa Thành 2009 – Giải nhì – Nhóm nhà ở cao tầng thương mại văn phòng Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

Giải nhì giải thưởng loa thành năm 2009

Họ và tên sinh viên: Lê Thanh Luân

Trường: Đại học Xây dựng Hà Nội

GVHD: KTS. Nguyễn Toàn Thắng

Tên đồ án: Nhóm nhà ở cao tầng thương mại văn phòng Nguyễn Công Trứ - Hà Nội

 

Các bản vẽ trong đồ án:

1-Sơ đồ vị trí và phân tích hiện trạng

2-Mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt

3-Phối cảnh tổng thể

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]