0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và môi trường

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.doc)

Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và môi trường

- Mục tiêu của Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và môi trường là:

+ Nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt QH, KH sử dụng đất để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm

+ Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai (đặc biệt là thủ tục về: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất).

+ Tăng cường phối hợp trong công tác chuyên môn về quản lý đất đai với các lĩnh vực chuyên ngành khác nhau để thống nhất giải quyết, tháo gỡ khó khăn khi triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư

+ Chủ động rà soát các quy định hướng dẫn thực hiện pháp luật về đất đai, đồng thời tăng cường nghiên cứu học tập kinh nghiệm của các địa phương và tranh thủ hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ TN&MT để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những bất cập khi triển khai các dự án, nhất là các dự án có tính chất hỗn hợp,

* Thời điểm lập đề án: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và môi trường.

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thuyết minh Báo cáo tổng kết cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước và tiến độ triển khai nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

(huycuong-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi