0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m

Tài liệu gồm: Bản vẽ cầu

-  Loại dầm bản rỗng lắp ghép

-  Kích thước mặt cắt ngang cầu: B - K = 9.0 m – 1.4 m.

-  Chiều dài nhịp tính toán: L = 19.5 m.

-  Số dầm: 12 dầm.

-  Khoảng cách 2 dầm: 1.0 m.

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nqhoang95)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi