Tài liệu gồm: Bản vẽ cầu

-  Loại dầm bản rỗng lắp ghép

-  Kích thước mặt cắt ngang cầu: B - K = 9.0 m – 1.4 m.

-  Chiều dài nhịp tính toán: L = 19.5 m.

-  Số dầm: 12 dầm.

-  Khoảng cách 2 dầm: 1.0 m.

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nqhoang95)

Date published: 08.11.2016 | 13:46
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
30 EP

Đồ án cầu bê tông cốt thép – Thiết kế cầu dầm bản rỗng lắp ghép, L = 19,5m

Tài liệu gồm: Bản vẽ cầu

-  Loại dầm bản rỗng lắp ghép

-  Kích thước mặt cắt ngang cầu: B - K = 9.0 m – 1.4 m.

-  Chiều dài nhịp tính toán: L = 19.5 m.

-  Số dầm: 12 dầm.

-  Khoảng cách 2 dầm: 1.0 m.

Định dạng tài liệu file PDF(.pdf)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(nqhoang95)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]