Đồ án thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng (đồ án kết cấu thép 2) bào gồm đầy đủ các chi tiết kết cấu của khung ngang nhà công nghiệp và bảng thống kê khối lượng.
Date published: 11.01.2015 | 21:50
Available in Ebook
Xây dựng dân dụng và công nghiệp
25 EP

Đồ án thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng (đồ án kết cấu thép 2) bào gồm đầy đủ các chi tiết kết cấu của khung ngang nhà công nghiệp và bảng thống kê khối lượng.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]