0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 ngành Công Thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf), (.xls)

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại công văn số 4786/BCT-KH ngày 02 tháng 7 năm 2020 về việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Mục tiêu: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025.

* Thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 ngành Công Thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 ngành Công Thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Các bảng tính toán

(huentt-qtrinh98-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi