0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Tình hình thực hiện Quy hoạch văn hoá, thể dục - thể thao trên địa bàn Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu: (.doc),  (.pdf), (.xls)

- Thực hiện Công văn số 1459/SVHTT-KHTC, ngày 30/6/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đề nghị phối hợp cung cấp tài liệu, số liệu để tổ chức lập quy hoạch tỉnh và các nội dung đề xuất tích hợp quy hoạch.

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2021

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Tình hình thực hiện Quy hoạch văn hoá, thể dục - thể thao trên địa bàn Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

+ Văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi