Bài giảng giới thiệu tổng quan kiến thức cần thiết cho sinh viên các chuyên ngành giao thông, cầu đường. Bài giảng đã đề cập đến những vấn đề về vật liệu làm cầu, lựa chọn vị trí và thiết
Date published: 18.09.2014 | 17:02
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng Công trình giao thông – Phần cầu

Tác giả: TS. Lê Bá Khánh

Trường: Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh

Bài giảng giới thiệu tổng quan kiến thức cần thiết cho sinh viên các chuyên ngành giao thông, cầu đường. Bài giảng đã đề cập đến những vấn đề về vật liệu làm cầu, lựa chọn vị trí và thiết kế cầu, tính toán tải trọng, phân tích đánh giá kết cấu…

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]