0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng thiết kế kỹ thuật

Chương 1. Kiến thức cơ sở về SolidWork
Chương 2. Vẽ các đối tượng 2D
Chương 3. Các lệnh Chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D
Chương 4. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D
Chương 5. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D
Chương 6. Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt
Chương 7. Sử dụng công cụ Plane
Chương 8. Làm việc với quá trình thiết kế Tấm Kim loại
Chương 9. Tạo khuân Mẫu
Chương 10. Bản vẽ Lắp
Tác giả: Nguyễn Hồng Thái
(ht-lla)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: