Kiến thức cơ sở về SolidWork
Date published: 24.09.2014 | 14:13
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Bài giảng thiết kế kỹ thuật

Chương 1. Kiến thức cơ sở về SolidWork
Chương 2. Vẽ các đối tượng 2D
Chương 3. Các lệnh Chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D
Chương 4. Tạo các đối tượng 3D từ đối tượng 2D
Chương 5. Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D
Chương 6. Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt
Chương 7. Sử dụng công cụ Plane
Chương 8. Làm việc với quá trình thiết kế Tấm Kim loại
Chương 9. Tạo khuân Mẫu
Chương 10. Bản vẽ Lắp
Tác giả: Nguyễn Hồng Thái
(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]