Tài liệu trình bày tổng quan các công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm bao gồm: công trình lấy nước, công trình dẫn nước, bể tập trung nước, ống đẩy, bể tháo…Qua đó hướng dẫn cách t
Date published: 26.09.2014 | 09:03
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm

Tác giả: Nguyễn Quang Đoàn

Tài liệu trình bày tổng quan các công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm bao gồm: lựa chọn vị trí công trình lấy nước, công trình dẫn nước, bể tập trung nước, ống đẩy, bể tháo…Qua đó hướng dẫn cách tính toán, thiết kế một công trình dẫn nước và tháo nước điển hình, rất hữu ích cho sinh viên chuyên ngành thủy lợi trong việc tính toán thiết kế các công trình tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

(bnt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]