Tài liệu bao gồm những nội dung sau: - Đập bê tông trọng lực - Đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất mềm - Đập vòm - Các loại đập bản tựa - Những quy định chung công trình tháo lũ -
Date published: 25.09.2014 | 11:28
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Đập bê tông và bê tông cốt thép

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chiến

Tài liệu bao gồm những nội dung sau:

- Đập bê tông trọng lực

- Đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất mềm

- Đập vòm

- Các loại đập bản tựa

- Những quy định chung công trình tháo lũ

- Công trình tháo lũ trong thân đập

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]