Tài liệu bao gồm những nội dung sau: - Đập bê tông trọng lực - Đập bê tông và bê tông cốt thép trên nền đất mềm - Đập vòm - Các loại đập bản tựa - Những quy định chung công trình tháo lũ -
Date published: 25.09.2014 | 15:13
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Dòng lũ bùn đá và cách phòng tránh

Tiểu luận đưa ra các khái niệm cũng như nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy bùn đá từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh như: quan trắc động thái phạm vi lưu vực có nguy cơ, thiết lập đới bảo vệ, trồng cây bảo vệ đất, điều tiết dòng nước mặt, dử dụng công trình phòng chống và các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật để hạn chế lũ bùn đá.

 (ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]