0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Dòng lũ bùn đá và cách phòng tránh

Tiểu luận đưa ra các khái niệm cũng như nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy bùn đá từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh như: quan trắc động thái phạm vi lưu vực có nguy cơ, thiết lập đới bảo vệ, trồng cây bảo vệ đất, điều tiết dòng nước mặt, dử dụng công trình phòng chống và các biện pháp chuẩn bị kỹ thuật để hạn chế lũ bùn đá.

 (ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: