Phát triển giao thông, lựa chọn phương thức vận tải, giảm thiểu tiếng ồn,
Date published: 03.03.2014 | 13:25
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình an toàn giao thông đường bộ đô thị

Công cuộc đô thị hóa nhanh chóng tại các quốc gia đang phát triển đặt ra rất nhiều thách thức trong việc mở rộng đô thị trên toàn hệ thống giao thông.. .Giáo trình được xuất bản với mục đích giúp đỡ những người làm chính sách và cố vấn của họ trong phát triển đô thị…(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]