Giáo trình cung cấp kiến thức về thủy lực bao gồm: tính chất, tĩnh học, động lực học,...của chất lỏng. Từ đó ta biết cách tính toán thủy lực cũng như chọn bơm.
Date published: 23.09.2014 | 11:56
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Giáo trình thủy lực học

Giáo trìnhcung cấp kiến thức về thủy lực bao gồm: tính chất, tĩnh học, động lực học,...của chất lỏng. Từ đó ta biết cách tính toán thủy lực cũng như chọn bơm.

Nội dung

1.      Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học, ứng dụng

1.      Đối tượng

2.      Phương pháp nghiên cứu

3.      Ứng dụng

2.      Sơ lược lịch sử phát triển môn học

3.      Một số tính chất cơ lý của chất lỏng

1.      Một số tính chất dẽ nhận biết

2.      Khối lượng riêng và trọng lượng riêng

3.      Tính nén ép và tính giãn nở nhiệt

4.      Tính nhớt

5.      Chất lỏng thực, chất lỏng lý tưởng

(ht-lla)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]