Tác giả: GS. Nguyễn Công Mẫn

Giáo trình gồm:

 1: Một bài toán ví dụ

 2: Xác định bài toán

 3: giải bài toán

 4: Xem kết quả

(ht_lht)

Date published: 24.09.2014 | 15:34
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Hướng dẫn sử dụng chương trình LOPE/W.V5

Tác giả: GS. Nguyễn Công Mẫn

Giáo trình gồm:

 1: Một bài toán ví dụ

 2: Xác định bài toán

 3: giải bài toán

 4: Xem kết quả

(ht_lht)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]