Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn về thiết kế dầm cầu bê tông dự ứng lực trước theo chi tiết thiết kế của AASHTO.
Date published: 27.04.2014 | 20:43
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

LRFD Design example 1-Prestressed precast concrete beam bridge design

Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn về thiết kế dầm cầu bê tông dự ứng lực trước theo chi tiết thiết kế của AASHTO.  (ct)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]