0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
LRFD Design example 1-Prestressed precast concrete beam bridge design

Cuốn sách cung cấp những hướng dẫn về thiết kế dầm cầu bê tông dự ứng lực trước theo chi tiết thiết kế của AASHTO.  (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi