Đồ án suất sắt được đem dự thi Loa Thành và đạt giải. Sinh viên có thể lấy tài liệu này tham khảo để làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa chuyên ngành “ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc nh
Date published: 24.03.2015 | 18:01
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật và môi trường
100 EP

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuậnbao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Sơ đồ hiện trạng Chuẩn bị kỹ thuật, TL: 1/10.000

3- Sơ đồ đánh giá tổng hợp đất xây dưng, TL:1/10.000

4- Sơ đồ định hướng phát triển không gian, TL:1/10.000

5- Sơ đồ định hướng Quy hoạch chiều cao, TL:1/10.000

6- Sơ đồ định hướng Quy hoạch thoát nước mưa, TL:1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan , TL: 1/500

2- Bản đồ Quy hoạch chiều cao, TL: 1/500

3- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới Thoát nước mưa, TL:1/500

4- Bản vẽ tính toán khối lượng đất xây dựng, TL:1/500

5- Trắc dọc kỹ thuật tuyến cống Thoát nước mưa G1-G10, TL:1/500

6- Bản vẽ thiết kế bình đồ và trắc dọc tuyến, TL:1/500

C. Phần Chuyên đề

 Giải pháp sử dụng Hồ điều hòa cho Thành phố Phan Rang

D. Thuyết minh

1- Phần mở đầu

2- Phần nội dung

- Phần Quy hoạch chung

- Phần Quy hoạch chi tiết

- Phần Chuyên đề

E. Phụ lục tính toán

Định dạng File: Thuyết minh 99 trang (.doc)+ Bản vẽ A0, 12 bản vẽ chính (.dwg)+ phụ lục tính toán Hồ điều hòa, tính toán thủy lực cống (.exel)

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]