0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án Thiết kế Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuận

Đồ án Thiết kế Quy hoạch Chuẩn bị kỹ thuật Thành phố Phan Rang – Tỉnh Ninh Thuậnbao gồm 3 phần với các nội dung như sau:

A. Phần Quy hoạch chung

1- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2- Sơ đồ hiện trạng Chuẩn bị kỹ thuật, TL: 1/10.000

3- Sơ đồ đánh giá tổng hợp đất xây dưng, TL:1/10.000

4- Sơ đồ định hướng phát triển không gian, TL:1/10.000

5- Sơ đồ định hướng Quy hoạch chiều cao, TL:1/10.000

6- Sơ đồ định hướng Quy hoạch thoát nước mưa, TL:1/10.000

B. Phần Quy hoạch chi tiết

1- Bản đồ Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan , TL: 1/500

2- Bản đồ Quy hoạch chiều cao, TL: 1/500

3- Bản đồ Quy hoạch mạng lưới Thoát nước mưa, TL:1/500

4- Bản vẽ tính toán khối lượng đất xây dựng, TL:1/500

5- Trắc dọc kỹ thuật tuyến cống Thoát nước mưa G1-G10, TL:1/500

6- Bản vẽ thiết kế bình đồ và trắc dọc tuyến, TL:1/500

C. Phần Chuyên đề

 Giải pháp sử dụng Hồ điều hòa cho Thành phố Phan Rang

D. Thuyết minh

1- Phần mở đầu

2- Phần nội dung

- Phần Quy hoạch chung

- Phần Quy hoạch chi tiết

- Phần Chuyên đề

E. Phụ lục tính toán

Định dạng File: Thuyết minh 99 trang (.doc)+ Bản vẽ A0, 12 bản vẽ chính (.dwg)+ phụ lục tính toán Hồ điều hòa, tính toán thủy lực cống (.exel)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi