0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng dầm ứng suất trước

Bài giảng dầm ứng suất trước bao gồm những nội dung sau:

- Các khái niệm cơ bản về kết cấu thép ứng suất trước

- Vật liệu, cấu tạo dây căng và bộ phận của neo

- Thanh ứng suất trước làm việc chụi nén, nén đúng tâm

- Dầm ứng suất trước bằng dây căng: Cách bố trí dây căng và cấu tạo tiết diện dầm, tính toán dầm ứng suất trước.

 (ht-ttd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: