Bài giảng kết cấu liên hợp thép-bê tông
Date published: 17.03.2014 | 10:13
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Bài giảng kết cấu liên hợp thép-bê tông

BG- Bài giảng kết cấu liên hợp thép-bê tông
Tác Giả: TS.Nguyễn Hồng Sơn
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 

Phần 1: Tổng quan về kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép.

Phần 2: Vật liệu sử dụng cho kết cấu thép liên hợp.

Phần 3: sàn liên hợp.

Phần 4: dầm liên hợp.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]