0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng nguyên lý thiết kế kiến trúc

Nguyên lý thiết kế kiến trúc là một hệ thống nguyên tắc, lý luận cơ bản được dùng làm cơ sở thiết kế công trình kiến trúc.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi