0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng tổ chức môi trường lao động

Trong điều kiện xã hội mới, việc cải thiện điều kiện sống và làm việc của người lao động được chú trọng. Tạo môi trường làm việc tốt sẽ tăng năng suất lao động không chỉ đem lại lợi ích cho người sử dụng lao động mà còn mang ý nghĩa xã hội to lớn .(Htv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi