Tài liệu này trình bày các đặc điểm tính móng cọc đài đơn ba cọc trong xây dựng đân dụng công nghiệp với mặt bằng bố trí cọc tam giác đều dựa trên các điều khoản của tiêu chuẩn móng cọc hi
Date published: 29.09.2014 | 09:06
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Cách tính toán móng đài đơn ba cọc

Tác giả: Ts. Phan Dũng

Tài liệu này trình bày các đặc điểm tính móng cọc đài đơn ba cọc trong xây dựng đân dụng công nghiệp với mặt bằng bố trí cọc tam giác đều dựa trên các điều khoản của tiêu chuẩn móng cọc hiện hành ở nước ta.

(ht-ttd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]