S- Cơ học đất tập 1
Date published: 05.05.2014 | 12:07
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Cơ học đất tập 1

S- Cơ học đất tập 1
Tác giả: R. Whitlow

Sách gồm các nội dung  sau: là bản dịch tiếng việt của R.whitlow

-          Chương 1: Nguồn gốc và thành phần của đất

-          Chương 2: phân loại đất theo mục đích xấy dựng

-          Chương 3: Các tính chất vật lí cơ bản của đất

-          Chương 4: Sự phân bố và tác động của nước trong đất

-          Chương 5: Thấm trong đất

-          Chương 6: Ứng suất và biến dạng trong đất

-          Chương 7: Đánh giá độ bền chống cắt của đất

 (Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]