Giáo trình cơ sở tạo hình
Date published: 21.02.2014 | 10:11
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình cơ sở tạo hình

Giáo trình “Cơ sở tạo hình” được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành Kiến trúc - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng . Mục đích để trang bị cho sinh viên những kiến thức và khả năng tư duy ban đầu về tạo hình.

Giáo trình là sự kết hợp khá đầu đủ các tài liệu liên quan về cở sở tạo hình đã được xuất bản trước đây

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]