Giáo trình kiến trúc công nghiệp
Date published: 19.02.2014 | 07:48
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình kiến trúc công nghiệp

Giáo trình kiến trúc công nghiệp gồm 3 phần:

-Phần 1: Cơ sở quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp

-Phần 2: Nguyên lý thiết kế kiến trúc các nhà công nghiệp

-Phần 3: Thiết kế cấu tạo kiến trúc các nhà công nghiệp

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]