0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình kỹ thuật công trình Bê tông cốt thép ứng lực trước

Giáo trinh biên soạn gồm 6 phần:

+ Phần 1: Đại cương về BTCT ứng lực trước

+ Phần 2: Ưu – khuyết điểm của BTCT ứng lực trước

+ Phần 3: Các chỉ dẫn cơ bản về cấu tạo BTCT ứng lực trước

+ Phần 4: Các chỉ dẫn cơ bản về tính toán cấu kiện BTCT ứng lực trước

+ Phần 5: Cấu kiện kéo trung tâm

+ Phần 6: Cấu kiện chịu uốn

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi