Giáo trình thiết kế nhanh
Date published: 21.02.2014 | 09:34
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Giáo trình thiết kế nhanh

Giáo trình thiết kế nhanh cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế cho sinh viên các ngành kiến trúc, nhằm đáp ứng tốt việc thực hiện các đồ án thiết kế nhanh cũng như các đồ án môn học.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]