0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình tính toán kết cấu thép

GT- Giáo trình tính toán kết cấu thép
Tác giả: Nguyễn văn yên.
Giáo trình gồm các nội dung  sau : 

Chương 1: Nguyên tắc tính toán kết cấu thép.

Chương 2: Liên kết

Chương 3: Dầm

Chương 4: Cột

Chương 5: Dàn.

Chương 6: Khung nhà công nghiệp.

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi