0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Handbook of Structural Steel Connection Design And Details

Cuốn sách không chỉ cung cấp phương pháp tốt nhất và mới nhất trong thiết kế  mối nối mà còn mang đến cho độc giả những ví dụ để bạn đọc có thể sử dụng cho các ứng dụng. Với một loạt các phương pháp thiết kế và chi tiết, cuốn sách làm rõ các công nghệ và vật liệu trong sản xuất và thiết kế, các kết nối kháng địa chấn, kết nối hạn chế một phần, sàn thép, thẩm tra và kiểm soát chất lượng.

Độc giả cũng sẽ có những thiết kế kết nối AISC mới nhất dựa trên yếu tố kháng chấn và tải trọng, phương pháp đặc biệt cho thiết kế kết nối địa chấn; vật liệu mới thiết kế mỏi, phương pháp cải thiện phân tích lực kết nối cho các cấu trúc khác nhau; 400 hình ảnh minh họa mà giúp độc giả hiểu rõ hơn bài học (ct)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi