Hệ số nền trong thiết kế nền móng công trình
Date published: 21.05.2014 | 10:13
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Hệ số nền trong thiết kế nền móng công trình

Giáo trình bao gồm các nội dung sau:

- Cách xác định hệ số nền

- Ứng dụng của phần mềm sap 2000 trong thiết kế nền móng công trình

- Các ví dụ tính toán cụ thể

( Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]