Kết cấu ống thép nhồi bê tông.
Date published: 26.02.2014 | 13:18
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Kết cấu ống thép nhồi bê tông. Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung, KS. Trần Việt Hùng

 

Sách gồm các nội dung  sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung về kết cấu ống thép nhồi bê tông.

Chương 2: Trạng thái cơ học, tính chất liên kết của bê tông và ống thép.

Chương 3: Trạng thái ứng suất của cột ống thép nhồi bê tông.

Chương 4: Lý thuyết tính toán kết cấu ống thép nhồi bê tông.

Chương 5: Mô hình phần tử hữu hạn kết hợp ống thép nhồi bê tông.

Chương 6: Kết cấu cầu vòm ống thép nhồi bê tông.

Chương 7: Tính toán cầu vòm ống thép nhồi bê tông.

Chương 8: Công nghệ thi công cầu vòm ống thép nhồi bê tông.

(hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]