Lý thuyết tính toán sàn BUBBLEDECK
Date published: 22.03.2014 | 09:09
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
35 EP

Lý thuyết tính toán sàn BUBBLEDECK

TT- Lý thuyết tính toán sàn BUBBLEDECK
Tác giả:
Bài giảng gồm các nội dung  sau : 
Trình bày lý thuyết tính toán sàn Bubbledeck ( sàn bong)theo tiêu chuẩn AS3600 và phụ lục ví dụ tính toán 1 sàn điển hình.

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]