0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
PCI Design Handbook 6th Edition

PCI (The precast/prestressed concrete instate) là một công ty phi lợi nhuận được thành lập năm 1954 hướng đến những thiết kế mới nhất, cách chế tạo và sử dụng bê tông đúc sẵn, bê tông dự ứng lực, và các kết cấu bê tông đúc sẵn ở Mỹ và Canada. Lần xuất bản thứ 6 cuốn PCI Design Handbook trình bày theo một cách dễ hiểu nhất quy trình thiết kế và những ví dụ định dạng số. Cuốn sách chắc chắn là một tài liệu rất hữu ích cho các sinh viên và kỹ sư trong lĩnh vực kết cấu và xây dựng. (ct)

Nội dung tóm tắt
Tài liệu Không gồm file minh họa
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi