Cuốn sách do Viện thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng trước đây, nay là Công ty tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam (VNCC) - Bộ Xây dựng biên soạn. Nội dung biện soạn bao gồm:

Phần I. Quy định vật liệu dùng trong bê tông và bê tông cốt thép

Phần II. Cấu tạo bê tông cốt thép

Phần III. Quy định sử dụng kết cấu bê tông cốt thép nhà dân dụng trong môi trường ăn mòn

Phần IV. Hướng dẫn một số giải pháp chống thấm trong kết cấu bê tông cốt thép

Phần V. Cấu tạo kháng chẩn

Phần VI. Một số vấn đề về cấu tạo nhà cao tầng

(ht-ntn)

 
Date published: 25.09.2014 | 10:20
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Sách cấu tạo bê tông cốt thép

Cuốn sách do Viện thiết kế Nhà ở và Công trình công cộng trước đây, nay là Công ty tư vấn Xây dựng dân dụng Việt Nam (VNCC) - Bộ Xây dựng biên soạn. Nội dung biện soạn bao gồm:

Phần I. Quy định vật liệu dùng trong bê tông và bê tông cốt thép

Phần II. Cấu tạo bê tông cốt thép

Phần III. Quy định sử dụng kết cấu bê tông cốt thép nhà dân dụng trong môi trường ăn mòn

Phần IV. Hướng dẫn một số giải pháp chống thấm trong kết cấu bê tông cốt thép

Phần V. Cấu tạo kháng chẩn

Phần VI. Một số vấn đề về cấu tạo nhà cao tầng

(ht-ntn)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]