0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sách Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép tập 1

Tác giá: Nguyễn Đình Cống

Nhà xuất bản xây dựng

Sách Tính toán thực hành cấu kiến BTCT tập 1 nội dung gồm 5 chương:

+ Chương1: Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép

+ Chương2: Số liệu cơ bản để tính toán

+ Chương3: Tính toán cốt thép dọc cấu kiện chịu uốn

+ Chương4: Tính toán cốt thép đai của dầm có tiết diện không đổi

+ Chương5: Một số trường hợp đặc biệt

 (ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi