0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sách Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép tập 2

Tác giá: Nguyễn Đình Cống

Nhà xuất bản xây dựng

Sách Tính toán thực hành cấu kiện BTCT tập 2 nội dung gồm 6 chương:

+ Chương1: Cấu kiện chịu nén

+ Chương2: Cấu kiện chịu kéo

+ Chương3: Cấu kiện chiuh xoắn

+ Chương4: Sức chịu lực cục bộ

+ Chương5: Tính toán về khe nứt

+ Chương 6: Độ võng

 (ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi