0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sổ tay thực hành kết cấu công trình. Vũ Mạnh Hùng

Tác giả: PGS.PTS. Vũ Mạnh Hùng.

Sách gồm các nội dung  sau: 

Phần 1: Đặc trưng hình học và xác định nội lực.

Phần 2: Số liệu về tải trọng.

Phần 3: Vật liệu và thi công.

Phần 4: Trình tự tính toán các cấu kiện.

Phần 5: Minh họa cấu tạo.

(hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi