Thiêt kế yếu tố hình học đường ô tô
Date published: 25.08.2014 | 09:21
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Thiêt kế yếu tố hình học đường ô tô

Tác giả: Bùi Xuân Cậy, Nguyễn Quan Phúc )

Nguồn phát hành: Đại học Giao thông Vận tải, 2008 
Sơ lược:

Chương 1. Các khái niệm sử dụng trong môn học thiết kế hình họcđường ô tô
Chương 2. Sực huyển động của ô tô trên đường
Chương 3. Thiết kế bình đồ tuyến
Chương 4. Thiết kế trắc dọc và trắc ngang
Chương 5. Thiết kếcảnh quan và phối hợp các yếu tố tuyến đường ô tô

Chương 6. Thiết kế nút giao thông 

(ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]