0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Ứng dụng etabs trong tính toán công trình- Trần Anh Bình.

S-Ứng dụng etabs trong tính toán công trình-.

Tác giả: THS.TRẦN ANH BÌNH.

Nội dung: Sách bao gồm các nội dung sau:

Chương 1: Tổng quan về etabs.

Chương 2: Kết cấu hệ thanh.

Chương 3: Kết cấu tấm vỏ.

Chương 4: Phụ Lục.

Chương 5: Bài tập thực hành.

(Hvb)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi