Ứng xử của kết c ấu chịu tải trọng dộng đất và các phương pháp tính
Date published: 25.03.2014 | 12:02
Available in Ebook
Kiến trúc - Kết cấu công trình
15 EP

Ứng xử của kết c ấu chịu tải trọng dộng đất và các phương pháp tính

T- Ứng xử của kết c ấu chịu tải trọng dộng đất và các phương pháp tính

Tác giả: Phan đức Kỳ
TT  gồm các nội dung  sau :

Phần 1: Phân tích ứng xử của cấu kiện trong công trình chống động đất

Phần 2: so sánh các phương pháp tính toán  tải trọng động đất.

-          Phương pháp tĩnh tải ngang tương đương

-          Phương pháp phổ phản ứng

-          Phương pháp phân tích đọng lực học kết cấu theo lịch sử -  thời gian

-          Phương pháp phân tích dạng dao động( modal interration)

(Hvb)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]