0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thông báo giá VLXD Đắk Lắk tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời điểm tháng 4 năm 2014, được ban hành kèm theo văn bản số 533/ SXD-KT ngày 15 tháng 4 năm 2014, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

(ldtn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi