Giáo trình gồm:

Phần 1: Định mức lao động và thời gian sử dụng máy

Phần 2: Định mức vật tư trong xây dựng

(ht_lht)

Date published: 06.10.2014 | 17:13
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Giáo trình Định mức xây dựng cơ bản

 

Giáo trình gồm:

Phần 1: Định mức lao động và thời gian sử dụng máy

Phần 2: Định mức vật tư trong xây dựng

(ht_lht)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]