Tài liệu sẽ hướng dẫn tổng quát nhất về công tác định giá xây dựng.

Tài liệu bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Tổng quan về định giá xây dựng

- Phần 2: Nội dung và công tác định giá xây dựng

- Phần 3: Những đặc điểm của sản phẩm và quá trình xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề định giá công trình xây dựng

- Phần 4: Chế độ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng, tư vấn quản lý dự án

Định dạng tài liệu PDF

 (Ht-ttmh)

Date published: 17.04.2015 | 15:21
Available in Ebook
Kinh tế - Dự toán
15 EP

Tổng quan về công tác định giá xây dựng

Tài liệu sẽ hướng dẫn tổng quát nhất về công tác định giá xây dựng.

Tài liệu bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Tổng quan về định giá xây dựng

- Phần 2: Nội dung và công tác định giá xây dựng

- Phần 3: Những đặc điểm của sản phẩm và quá trình xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề định giá công trình xây dựng

- Phần 4: Chế độ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng, tư vấn quản lý dự án

Định dạng tài liệu PDF

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]