Đo đạc bản đồ địa chính, Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 khu do xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Date published: 30.01.2015 | 08:04
Available in Ebook
Luận văn
15 EP

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 khu do xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Nội dung đề tài:

-          Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong đo đạc bản đồ địa chính.

-          Xây dựng cơ sở dữ liệu cho bản đồ địa chính: gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

-          Tham gia xây dựng bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000 có độ chính xác cao theo quy định của quy phạm (ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]