0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Phước đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Phước đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

+ Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ninh Phước đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận

- Bản vẽ:

+ QH_01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải ,quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_05: Sơ đồ tổ chức không gian vùng

+ QH_06: Sơ đồ định hướng hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

+ QH_07: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp điện

+ QH_08: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước, thoát nước thải ,quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

+ QH_09: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi