0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Sketchup trong thiết kế cảnh quan địa hình

Biên soạn : John Wiley & Sons, Inc

Là tài liệu nước ngoài hướng dẫn cách dựng hình sử dụng phần mềm sketchup cho 1 ý tưởng thiết kế cảnh quan. Với tài liệu này hướng dẫn bạn đọc từ cơ bản đến những chi tiết thể hiện 1 ý tưởng thiết kế cảnh quan nhỏ.

(ht-dvh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi