0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi