0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, tỉnh Phú Yên

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH_04: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian

+ QH_05: Bản vẽ thiết kế đô thị

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch cao độ nền và thoát nước

+ QH_07: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống cấp nước

+ QH_08: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống cấp điện

+ QH_09: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống thông tin liên lạc

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi