0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

 - Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2025 được đặt ra trong bối cảnh hiện nay là rất cần thiết theo hướng tiếp cận với yêu cầu thị trường, có tầm nhìn dài hạn, trở thành một tỉnh có vị thế cao trong sự tham gia vào địa bàn cầu nối để hội nhập khu vực, tạo ra cơ sở pháp lý quản lý theo quy hoạch xây dựng vùng. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên là loại hình quy hoạch xây dựng vùng tổng hợp trong lãnh thổ hành chính của tỉnh, được xác lập theo đúng với Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch và các Nghị định về Quy hoạch xây dựng hiện hành...

Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025

- Mục tiêu của đồ án đó là: Nhằm cụ thể hoá các chủ trương chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ cho vùng duyên hải Nam Trung bộ và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phát huy thế mạnh tiềm năng của các nguồn nội lực, tranh thủ các cơ hội, tác động ngoại lực tạo ra bước tăng trưởng kinh tế cho toàn tỉnh, khu vực đô thị và nông thôn. Nâng cao vai trò vị trí của tỉnh Phú Yên trong vùng duyên hải Nam Trung bộ. Phát triển đầu tư kỹ thuật hạ tầng diện rộng Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, tạo cho các đô thị phát huy vai trò hạt nhân phát triển khu vực ảnh hưởng. Tạo sự liên kết và hỗ trợ giữa đô thị và nông thôn.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch

+ Quyết định phê duyệt

+ Tờ trình UBND

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng đến năm 2025

+ QH 02: Bản vẽ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp hạ tầng kỹ thuật

+ QH 05: Bản vẽ định hướng chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 06: Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ QH 07: Bản vẽ định hướng cấp nước

+ QH 08: Bản vẽ định hướnh cấp điện

+ QH 09: Bản vẽ định hướng thoát nước thải, nghĩa trang và ĐMC

(hoangvietanh-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi